Vandeadvokaat selgitab: Kas üürniku taustakontroll on lubatud tegevus?

04.09.2019 11:53 / 1373 vaatamisi

Uudne üüriplatvorm BIDRENTO aitab muuta üüriprotsessi tavainimese jaoks turvalisemaks ning läbipaistvamaks. Avaldame igal nädalal kaks kõige enam levinud üürimise seotud küsimust ja koostöös oma ala spetsialistidega anname neile põhjalikud vastused. Sellel nädalal on teemadeks üürniku ja üürileandja taustakontroll. Kas ja millistel juhtudel võib üürniku taustakontrolli teostada ning kas kontrollima peaks ka üürileandja tausta? Ole teadlik ja üüri turvaliselt. Õiguslikele küsimustele on aidanud ülevaatlikud vastused koostada Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Anna Liiv ja jurist Getter Ulla.

Soovi korral lubame oma artikleid avaldada juhul, kui juurde on lisatud viide algallikale, ehk Bidrento.ee platvormile.

Kuidas on võimalik kontrollida üürniku tausta ning kas üürileandjal on selleks üldse õigus?
Üürilepingut reguleerivatest seaduse sätetest üürileandjale sellist taustakontrolli tegemise õigust otseselt ei tulene. Samas aga ei tulene ka seadusest keeldu taustakontrolli tegemiseks ning üürnikule taustakontrolli tegemine ei ole kuidagi seadusevastane või üürniku õigusi rikkuv, kui seda tehakse kasutades avalikke allikaid. Kui tegemist on oma vara üürile andmisega võib üürileandjal paratamatult tekkida soov välja selgitada, kas üürnik on usaldusväärne ning ega ei ole näha ohumärke üüri maksmisel või üüripinna korrashoiul. Üürniku tausta kontrollimiseks peaks teada olema üürniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
Üürniku tausta kontrollimiseks on erinevaid avalikke Internetis kättesaadavaid allikaid, andmebaase ja ka Google otsing, mida üürileandja enne üürilepingu sõlmimist kasutada saab (nt Ametlikud Teadaanded, Inforegister, kinnisvarafoorumid). Taustakontrolli tegemisel tuleks aga üürnikku sellisest tegevusest informeerida. Üürnikule põhjendades, miks üürileandja taustakontrolli teha soovib, ei teki teineteise valesti mõistmist, mis võib hiljem olla takistuseks lepingu sõlmimisel. Lisaks sellele on näiteks maksehäirete registri puhul võimalik näha, kes isiku kohta infot päris ja seetõttu saab üürnik taustakontrollist niikuinii teada. Igal juhul tuleks taustakontrolli käigus leitut hinnata tervikuna ning mitte teha otsuseid ühe või kahe kahtlust tekitava asjaolu pinnalt.
Bidrento platvormil on sobiva üürniku valimine tänu süsteemi poolsele üürnike profiilile ja taustakontrollile väga mugav ning turvaline. Kõikide üürihuviliste taustainfoga on võimalik koheselt tutvuda ja selleks ei pea ootama kuulutuse lõppemist. Seda, kui palju ning missugust infot üürnik enda kohta avaldada soovib, jääb tema enda otsustada. Kuid üürileandjate seas läbiviidud tagasiside küsitluste tulemused on näidanud, et mida põhjalikum ning täielikum on lisainfo, seda suurema tõenäosusega osutub selline üürnik ka eelistatuks. Üürikuulutuse hinna sees on tasuta rahvastikuregistri ja maksehäireraport ühe üürniku kohta. Täiendavaid raporteid on võimalik juurde osta.

Kuidas saab üürnik kontrollida, et üürileandja on korteri omanik. Kas seda peaks tegema?
Seda, kes on konkreetse üürikorteri omanik saab järele vaadata E-kinnistusraamatust. Päring kinnistu omaniku teada saamiseks on tasuline ning maksab 1 euro. Arvestades seda, et üür ulatub enamasti mitmesaja euroni ei ole 1 euro suurune kulutus kindlustunde saamise jaoks just liigne, kuid samas on vähetõenäoline, et korterit üritab üürile anda isik, kes ei ole tegelikult korteri omanik. Juhul, kui üürileandja ei ole korteri omanik peaks tal olema volitus korteri omanikult, mis lubab tal üürnikuga üürilepingu sõlmida. Kui üürileandjal sellist volitust ei ole ja ta ei ole ise ka korteri omanik, siis on üürileping tühine ning algusest peale kehtetu. Kindlustunde omamiseks on mõistlik enne üürilepingu sõlmimist kontrollida, kas üürileandja on soovitud üürikorteri omanik.

Uus üürikinnisvara platvorm BIDRENTO viib kokku üürileandja ning üürniku, lihtsustab üüriprotsessi ning asjaajamist ja aitab tuua selgust üürimaailmaga seonduvas. Üürileandjana saad lisada oma kuulutuse just Sulle sobivas vormis, et leida endale usaldusväärne ning kindel üürnik. Üürnikuna saad leida endale just Sinu vajadustele, soovidele ja eelarvele vastava üüriobjekti. Lihtsam üürile anda, lihtsam üürida.