Üürihinna tõstmine ning välismaalane üürnikuks - millised on poolte õigused ja riskid?

11.01.2020 14:42 / 2707 vaatamisi

Selleks, et muuta üürimise protsess tavainimese jaoks selgemaks ning turvalisemaks, avaldab üürikinnisvara platvorm BIDRENTO igal nädalal kaks kõige enam levinud üürimise seotud küsimust. Sellel nädalal vaatleme ühte väga sageli vaidlusi ja probleeme tekitanud teemat - üürihinna tõstmine. Kas üürileandjal on õigus tõsta ühepoolselt üürihinda ning kui tihti seda teha tohib? Lisaks anname vastuse küsimusele millised riskid võivad kaasneda kui üürnikuks on välisriigi kodanik. Ole teadlik ning üüri turvaliselt.

Soovi korral lubame oma artikleid avaldada juhul, kui juurde on lisatud viide algallikale, ehk Bidrento.ee platvormile.

Õiguslikele küsimustele on aidanud ülevaatlikud vastused koostada Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Anna Liiv ja jurist Getter Ulla.

Mis tingimustel, kui tihti ja kas üldse võib üürileandja tõsta üürihinda?
Juhul, kui tegemist on tähtajatu üürilepinguga, on üürileandjal õigus tõsta üüri iga kuue kuu möödumisel lepingu sõlmimisest. Kui tegemist on eluruumiga, siis peab üürileandja üürnikule üüri tõstmisest teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 30 päeva enne üüri tõstmist ja sealjuures üüri tõstmist ka põhjendama.
Üüri tõstmise teates tuleb märkida:
1) üüri tõstmise ulatus ja üüri uus suurus;
2) mis ajast üür suureneb;
3) üüri tõstmise põhjendus ja arvestus;
4) üüri tõstmise vaidlustamise kord.
Kui üürileandja ei teata üüri tõstmisest üürnikule korrektselt või kui üürileandja hoiatab üürnikku, et üüri tõstmise vaidlustamise korral ütleb ta üürilepingu üles, siis on üüri tõstmine tühine. Muu kui eluruumi üürilepingu puhul võivad üürilepingu pooled kokku leppida üüri tõstmises tihemini või harvemini. Tähtajalise eluruumi üürilepingu puhul üüri tõsta ei saa.
Lisaks on võimalik kokku leppida eluruumi üüri perioodilises suurenemises. Sellise kokkuleppe saab sõlmida aga üksnes siis, kui üürileping on sõlmitud vähemalt kolmeaastase tähtajaga ja üür tõuseb mitte rohkem kui kord aastas ja üüri tõstmise ulatus või selle arvestamise alus on täpselt määratud.

Millised riskid kaasnevad üürileandjale, kui üürnikul pole elamisluba?
Üürileandja, kes soovib üürilepingu sõlmida välismaalasega, on kohustatud kontrollima välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust ehk elamisluba. Bidrento platvormil on kehtiva elamisloa kontrollimine muudetud eriti mugavaks ning lihtsaks tänu rahvastikuregistri ja maksehäire raportile (Vaata videot). Eestis seadusliku aluseta viibiva välismaalasega üürilepingu sõlmimine ei ole siiski karistatav. Karistatav on üksnes teadlik illegaali varjamine, mille eest varjaja saab tasu, kuid selliseks tasuks ei loeta üüri, mida tuleb üürileandjale maksta eluruumi kasutamise eest vastavalt üürilepingule.
Küll aga tuleks elamisloata üürniku puhul silmas pidada seda, et kuivõrd üürnikul puudub seaduslik alus riigis viibimiseks, siis võib üürniku seisund ja asukoht üsna kiiresti muutuda ning üürileandja võib leida end olukorrast, kus üürnik on pidanud kiirustades ning alles üürilepingu kestvuse ajal riigist lahkumata ning üürileping on jäänud korrektselt lõpetamata.

Uus üürikinnisvara platvorm BIDRENTO viib kokku üürileandja ning üürniku, lihtsustab üüriprotsessi ning asjaajamist ja aitab tuua selgust üürimaailmaga seonduvas. Üürileandjana saad lisada oma kuulutuse just Sulle sobivas vormis, et leida endale usaldusväärne ning kindel üürnik. Üürnikuna saad leida endale just Sinu vajadustele, soovidele ja eelarvele vastava üüriobjekti. Lihtsam üürile anda, lihtsam üürida.